EL MÜTEAL

 [ Noksanlıklardan Münezzeh ]

 

Günde Zikir Sayısı : 551 – İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek

 

Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.