EL HALİM

[ Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren ]

 

Günde Zikir Sayısı : 88 – Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur.

 

Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.