EL BA’İS

[ Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran ]

 

Günde Zikir Sayısı : 573 – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.

 

Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.