EL AZİM

[ Çok Azametli ]

 

Günde Zikir Sayısı : 1020 – Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

 

Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.