Besmele-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Anlam olarak “Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla” demektir. Genel genel olarak  “Besmele” ya da “Bismillah” olarak isimlendirilir. Peygamberimiz (sav) besmele ile ilgili olarak “Besmele ile ism-i azam gözün siyahı ile beyazı gibidir” (İbn-i Kesir, Tefsir, 1:17) buyurmuşlardır. Besmele 19 harftir. Bu da Cehennem görevlisi meleklerin (Zebanilerin) sayısına denktir. Besmeleyi çok okuyan kişiyi Allahü Teala Cehennem azabından korur.

Besmeleyi her niyet, istek ve hacet için çekebilirsiniz. Bunların en başında rızkın bereketlenmesi ve artması gelir. Her işin başında ve özellikle de yemek yerken besmele ile başlamak sünnettir. Zira bir Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) “Besmele ile yenen yemek bereketli olur” [İbni Mace] buyurmuşlardır.  Besmele-i şerif’i hangi niyetler için okursanız Allah’ın izniyle o niyetinize göre Rabbim isteklerinize kavuşturur.

Allah ismi bütün ilahi isimleri ve sıfatları içine alır. Rahman, dünyadayken tüm canlılara merhamet ederek onları rızıklandıran manasına gelir. Rahim ise, ahirette müminlere merhamet eden, kafirleri cezalandıran anlamına gelir. Bu büyük anlamları bir arada barındıran besmelenin hiç şüphesiz bir çok fazileti vardır.

Daha sarih bir anlatımla ifade edersek: Kur’ân-ı Kerimin takip ettiği dört temel amaç vardır: “Tevhit, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve İbadet.” Besmele her dördüne işaret eder. “Bismillah” tevhide, “Rahman” nizam ve adalete, “Rahim” haşir’e ve surenin başında gizli olan “Kul” ise nübüvvete işaret eder. (İşaratu’l-İ’câz, s. 30) “Allah” ism-i zat olduğu için yüce Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına işaret eder. “Rahman” Rezzak ve Hallak anlamında olup dünyayı, “Rahim” şefkat ve merhameti ile ahirete işaret eder.

Yüce Allah’ın isimleri içinde Lafzatullah’tan sonra öne çıkan “Rahman” ve “Rahim” isimleridir. Bu isimlerden “Rahman” Allah’ın celal isimlerini temsil eder, “Rahim” ise cemal isimlerini ifade eder. Böylece bin bir esmanın tümünü içine alır. Besmelenin bu uluvv-ü şanından dolayıdır ki İmam-ı Şafi (ra) “Besmele bir tek ayet olduğu halde Kur’ân-ı Kerimde 114 defa nazil olmuştur.” “Bismillah” Allah adıyla, onun namına, onun izni ve rızası ile bir işe teşebbüs etmeyi ifade eder. Allah’a dayanarak ve güvenerek iş yapan arkasına Allah’ın yardımını almış olur. Peygamberimiz (sav) “Bismillah her kitabın anahtarıdır” (Ramuzu’l-Hadis, 241) buyurmuştur. Bediüzzaman Said Nursi (ra) bu hadisi “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi onunla başlarız” (Sözler, 2005, s.15) ifadeleri ile açıklamıştır. Peygamberimiz (sav) “Mü’min gayretlidir, mütevekkildir, gücü yettiği işlerde müteşebbistir, Allah’a güvenerek canla başla çalışır. Gücü yetmediği işlerde ise ‘keşke gücüm yetse de bunu da, şunu da yapabilsem diye hasret içinde olduğunu görürsün” (Feyzu’l-Kadir, 3:229) buyurur.

Hiç şüphesiz, Cebrail (as)’ın peygamber Efendimiz (sav)’e bildirdiği şekliyle, Kuran-ı Kerimin diziliş sırasındaki ilk suresi Fatihadır ve Fatihanın da ilk ayeti dolayısıyla da Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti Besmele-i şerifedir.

Besmele-i şerifenin bazı faziletleri:

  1. Her gün “Besmele”nin zikir sayısı olan 786 defa okuyan kimse istediğini elde eder.
  2. Yatmadan önce 21 defa okuyan şeytan, cin, hırsız, ani ölüm ve diğer bir çok beladan korunur.
  3. Zalim üzerine 51 defa okunup yüzüne üflenirse şerrinden korunur.
  4. Yine 51 defa olmayan bir iş için okunursa muvaffak olunur. Okuma şekli; Besmele-i şerif tam olarak okunur. yani“Bismillahirrahmanirrahim”denir. 50 tanesi işi bitirecek kişinin yanına gelmeden okunur, veya müsait olunursa kapıda okunur. Son besmele hiç dünya kelamı  konuşmadan, kişinin yanına girerken ya da içeride hissettirmeden yüzüne doğru hafifçe üflenir.
  5. Güneş doğarken güneşe karşı 313 (Allah tarafından gönderilen Resullerin, Ashab-ı Bedir ve Ashab-ı Talut’un sayısı) defa okuyan ve arkasından Peygamberimize 313 salat ve selam getiren hesapsız rızk ve zenginliğe kavuşur.
  6. İçinde su buluna bir kaba 786 defa okuyup bu suyu sevdiğin birine içirilirse, onun sınırsız sevgi ve bağlılığını kazanırsın.
  7. Bir kağıda 35 defa yazıp evine yada iş yerine asarsan, nazar, şeytan  ve cin şerrinden korunur, malın ve kazancın çoğalır. Bereketin arat.