Nasr Suresi

ARAPÇASI

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ(‘)وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً(‘)فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ (‘)كَانَ تَوَّاباً

 

OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ.

 

TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

Allah’ın (vaadettiği) yardımı ve fetih (zafer) gelince, İnsanların Allah’ın (son) dinine akın akın girdiklerini görünce, Hemen Rabbini hamd ile (överek) tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

 

TEFSİRİ

1. Bu, Rasulullah (s.a.v)’a yapılmış bir hitaptır. Rabbi ona ve diğer mü’minlere vermiş olduğu nimet ve ihsanı hatırlatmaktadır. Yani, Ey Peygamber! Allah, düşmanlarına karşı sana yardım ve şehirlerin anası olan Mekke’nin fethini nasip ettiği zaman…! Tefsirciler şöyle der: Mekke fethedilmeden onun fethedileceğini haber vermek, gaybı haber vermektir. Bu, peygamberlik alâmetlerindendir. 

2. Ve Arapların savaşmadan bölük bölük İslama girmelerini gördüğünde… Bu, Mekke fethinden sonra olmuş; Araplar her taraftan gönüllü olarak gelmeye başlamışlardır. İbn Kesîr şöyle der: Arap kabileleri Mekke’nin fethini bekliyor ve, “Kavmine üstün gelirse, o peygamberdir” diyorlardı. Allah, Peygamber (a.s.)’ine Mekke’nin fethini nasip edince, Araplar bölük bölük Allah’ın dinine girdiler. İki sene geçmeden, Arap yarımadası iman vesikasını aldı. Diğer Arap kabileleri içinde de müslümanlığını açıklamayan kalmadı.

3. Bu nimete karşı, hamd ile beraber Rabbini teşbih et ve O’nu yücelt. Düşmanlara karşı zafer, ülkelerin fethi ve insanların Islama girmesini sana nasip ettiği için de O’na şükret. Hem kendin, hem de ümmetin içinO’ndan bağışlanma dile. Şüphesiz Rabbin, tevbeyi çokça kabul eden, mü’min kullarına çok merhamet edendir. 

 

FAZİLETLERİ

Fahreddin Razi (rahimehullah) buyurdu ki: “Bu sure müminlerin suresidir. Her mümin bu sureyi okuduğunda, Allah’u Teala işlerini kolaylaştırır, onu düşmanları üzerine galip kılar, geçim sıkıntısı çektirmez, tövbesini kabul, günahını affeder.”

 

OKUMA TERTİBİ

Her gün 3 kere okuyanın imanı muhafaza olunur.

Her gün okumaya devam eden geçim sıkıntısı çekmez.

Her hayırlı dileğin gerçekleşmesi için 1000 defa okunmalıdır.

Bu sure bir kurşun üzerine yazılıp balık turuna bağlanırsa, çok balık avlanır.

Zalim, inatçı ve kötü insanlara karşı İlahi yardım ve başarı görmek için bu sureyi okumanın büyük faydası vardır.