Faziletleri ve Okuma Tertibi

FAZİLETLERİ

Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana hatlarıyla Fâtiha’da vardır. Fâtiha’da, övgüye ve ibadete lâyık tek Allah’ın varlığı, O’nun hâkimiyeti, kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğu hususları ifade edilmiştir. Ayrıca bu surede Allah’ın “rabb”, “rahman” ve “rahim” gibi yüce sıfatlarından da bahsedilmektedir. Rab; terbiye eden, besleyip büyüten, istediği şekle sokan, kullarına “yap, yapma!” diye tekliflerde bulunan, bazen sevindiren, bazen korkutan ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle erdiren demektir.

OKUMA TERTİBİ

1. Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

2. Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

3. Bir tehilike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan korunmuş olur.

4. Bir bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da, içi sıkılan kimseye içirilirse Allah’ın ziniyle şifa bulur.

5. İki rekat namaz kılınır; her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur. Sonra gönlünce dua edilir. Bu dua kabul olur.

6. Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur. Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur. Malı-Mülkü artar.

7. Hasta olan bir bardak suya 40 Fatiha okuyup da içerse şifa bulur.

8. Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden, bütün kötü huylardan kurtulur, duaları kabul olur.

9. Her gün sabah namazından sonara (101) defa Fatiha suresini okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya Kâfi, Ya Muğni ağnina, ya Fettah iftah lena bâbe rahmetike, Ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam” diye 3 defa okuyup dua ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.

10. Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.

11. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

12. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

13. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

14. Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur. Ardından da Muhiddin Arabi hz. Şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir: “Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir.”

Ayrıca Fatiha suresi ile ruhanilere tesir etmek, birçok hayırları elde etmek, insanların kalbini kazanmak, bütün kötülükleri men etmek için Fatiha suresi ile tasarrufta bulunmak istersen: Sabah namazından sonra veya geceleri aşağıdaki tertip üzere Fatiha yı şerifi okur ve her birine başlarken Besmele-i şerif ile başlarsın. Şüphesiz ki bu tertipte büyük bir sır ve üstün bir kerem vardır. Bu esrarı en iyi ve en hayırlı amellerde kullan!

Okuma Şekli Şöyledir:

Pazar günü 582 defa:
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Pazartesi günü 618 defa:
Errahmânirrahîm.
Salı günü 242 defa:
Mâliki yevmiddîn.
Çarşamba günü 844 defa:
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn.
Perşembe günü 1074 defa:
İhdinas sirâtal müstakîm.
Cuma günü 1807 defa:
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Cumartesi günü 4203 defa:
Ğayril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn.

Şekline okuyan, Allah Teala nın izniyle maksadına nail olur.