Fatiha Suresi

ARAPÇASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ (‘) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (‘) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (‘) إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ (‘) اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (‘) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيِنَ(‘)

 

OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmenir’rahim. Meliki yevmiddin. İyyeke na’budü ve iyyeke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

 

TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm  Allah’ın adıyla.

“Hamd ve sena, şükür ve minnet yalnızca tüm âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O Rahmandır, rahmeti bütün âlemleri kuşatmıştır. O Rahimdir, şefkati ile tüm inananları ahirette cehennemden korur. Bütün ahiret âlemlerinin, din gününün maliki, sahibi yalnızca O’dur. Biz sadece Sana kulluk eder, ve sadece Senden yardım isteriz. Bizi Sırat-ı Müstakime yani dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna ilet. Gazaba uğramış ve sapıtmış, yoldan çıkmış ehl-i dalalet ve ilhadın yoluna değil…”

 

FAZİLETLERİ

Fâtiha; giriş, açış, başlangıç, fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir. Kur’ân-ı Kerim bu sure ile açıldığı için sureye “Fatiha Suresi” denilmiştir. Fatiha Suresine Kur’ân-ı kerimin hülasası, anası ve esası anlamında “Ümmü’l -Kitap” ve “Ümmü’l-Kur’ân” denilmiştir. Fâtiha suresi, Kur’an-ı kerim’in başlangıcı, çekirdeği, esası, özü ve özetidir. Aciz bir varlık ve bir kul olarak insanoğlunun, huzur-u ilahide en içten şükran ve minnettarlık duygularıyla Allahu Teâla’ya yönelişidir. O’nun sınırsız kudreti, merhameti, adaleti ve yüceliği karşısında saygıyla boyun eğişidir.  Fâtiha suresi, Allah ile kulu arasında ezeli ve ebedi şerefli bir kulluk sözleşmesidir. Manası itibariyle ise Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana hatlarıyla Fâtiha’da vardır. Fâtiha’da, övgüye ve ibadete lâyık tek Allah’ın varlığı, O’nun hâkimiyeti, kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğu hususları ifade edilmiştir. Bu surede Allah’ın “rabb”, “rahman” ve “rahim” gibi yüce sıfatlarından bahsedilmektedir. Rab; terbiye eden, besleyip büyüten, istediği şekle sokan, kullarına “yap, yapma!” diye tekliflerde bulunan, bazen sevindiren, bazen korkutan ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle erdiren demektir.

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur. Fatiha Suresi 7 ayettir. Fatihayı çok okuyan kişiye bu 7 ayet Cehennem kapılarında kapak olur. Cehennem üzerinden salim olarak geçer. Fatiha ve Ayet-el Kürs-i okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur. Fatihayı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha Suresi şifa verir. Ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Fatiha; istektir, münacaattır, dua dır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükafatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7, kelime sayısı 25 dir. Harf sayısı kimi alimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 dur.

OKUMA TERTİBİ

1. Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse biiznillah isteğine nail olur.

2. Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse biiznillah isteği yerine gelir.

3. Bir tehlike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan biiznillah o tehlikeden korunur.

4. Bir bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da, içi sıkılan kimseye içirilirse Allah’ın izniyle şifa bulur.

5. İki rekat namaz kılınır; her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur. Sonra gönlünce dua edilir. Biiznillah duası kabul olur.

6. Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur. Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur. Malı-Mülkü artar.

7. Hasta olan bir bardak suya 40 Fatiha okuyup da içerse şifa bulur.

8. Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden, bütün kötü huylardan kurtulur, duaları kabul olur.

9. Her gün sabah namazından sonara (101) defa Fatiha suresini okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya Kâfi, Ya Muğni ağnina, ya Fettah iftah lena bâbe rahmetike, Ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam” diye 3 defa okuyup dua eden kimse biiznillah ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.

10. Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.

11. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan kimse maksat ve arzusuna biiznillah hemen kavuşur.

12. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan kişi biiznillah istediği şeyi elde eder.

13. Her gün 313 defa Fatiha okuyup ardından dua ederek hacetini Allah’a arz eden kimse isteği ve arzusuna biiznillah tez zamanda kavuşur. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

14. Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur. Ardından da Muhiddin Arabi hz. Şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir: Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir.”

Ayrıca Fatiha suresi ile ruhanilere tesir etmek, birçok hayırları elde etmek, insanların kalbini kazanmak, bütün kötülükleri men etmek için Fatiha suresi ile tasarrufta bulunmak istersen: Sabah namazından sonra veya geceleri aşağıdaki tertip üzere Fatiha yı şerifi okur ve her birine başlarken Besmele-i şerif ile başlarsın. Şüphesizki bu tertipte büyük bir sır ve üstün bir kerem vardır. Bu esrarı en iyi ve en hayırlı amellerde kullan!

OKUMA TERTİBİ

Pazar günü 582 defa:
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Pazartesi günü 618 defa:
Errahmânirrahîm.
Salı günü 242 defa:
Mâliki yevmiddîn.
Çarşamba günü 844 defa:
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn.
Perşembe günü 1074 defa:
İhdinas sirâtal müstakîm.
Cuma günü 1807 defa:
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Cumartesi günü 4203 defa:
Ğayril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn.

Şekline okuyan, Allah Teala nın izniyle maksadına nail olur.