Beyyine Suresi

ARAPÇASI

 بسم الله الرحمن الرحيم

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (‘) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (‘) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (‘) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (‘) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (‘) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (‘) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (‘) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ(‘)

 

OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyineh(beyyinetu).Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).Ve mâ teferrekallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câet humul beyyineh(beyyinetu).Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi velmuşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyeh(beriyyeti).İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh(beriyyeti). Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), zâlike li men haşiye rabbeh(rabbehu).

 

TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk’ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi. (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. O sayfalarda, en doğru hükümler vardır. Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir. İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

TEFSİRİ

1. Küfürde müşterek olmalarına rağmen bu iki güruh ayrı ayrı isimle zikredilmiştir. Ehl-i Kitap’tan kasıt, önceki peygamberlerin getirdiği, ne kadar tahrif olsa da ellerinde bulunan ve ona inandıkları herhangi bir kitaba sahip olanlardır. Müşriklerden kasıt, hiçbir peygambere inanmayan ve hiçbir kitabı bulunmayan kimselerdir. Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab’ın şirki pek çok yerde zikredilmiştir. Mesela hristiyanlar hakkında şöyle buyurulmuştur: “Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır.” (Maide 73), “Allah Meryem oğlu Mesih”tir diyenler küfre gitmişlerdir.” (Maide 17) “Hristiyanlar da Mesih Allah’ın oğlu dediler.” (Tevbe 30) Yahudiler hakkında da şöyle buyurulmuştur: “Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğlu dediler.” (Tevbe 30) Ancak buna rağmen bunlar hakkında Kur’an’ın hiçbir yerinde “Müşrik” kelimesi kullanılmamıştır. Onlar “Ehl-i Kitap” olarak zikredilmiş ya da “Kitap verilenler” denmiştir. Bazen de “Yahudi” ve “Nasara” şeklinde ifade edilmişlerdir. Çünkü onların asıl dini Tevhid diniydi. Ama aynı zamanda şirke düşmüşlerdir. Bunun tersine Ehl-i Kitap olmayanlar için ıstılah olarak “müşrik” kelimesi kullanılmıştır. Çünkü onların asıl dini şirk diniydi. Tevhide inanmayı kesinlikle inkar ediyorlardı. Bu iki grup arasında sadece ıstılahî olarak değil, şeriatın hükümleri ve uygulanması bakımından da fark vardır. Ehl-i Kitab’ın kestikleri müslümanlar için helaldir. Bu helallik, Allah’ın ismini anarak ve doğru şekilde kesmek şartıyladır. Ehl-i Kitap kadınlarla evlenmek de caizdir. Bunun tersine müşriklerin kestiğini yemek ve kadınlarını nikahlamak helal değildir.

2. Burada “küfr” kelimesi geniş anlamda kullanılmıştır. Kelime, küfrün değişik tavır ve şekillerine de şamildir. Mesela bazıları Allah’a inanmadıkları için kafirdirler. Bazıları Allah’a inanır fakat O’nu tek Mabud olarak kabul etmezdi. Bunun yanısıra Allah’ın zat’ında, sıfatında veya iktidarında başkalarını da ortak kabul ederek Allah’a ibadet ederler. Bazıları Allah’ın birliğine inanır, buna rağmen çeşitli mahiyetteki şirke de inanırdı. Bazıları ise Allah’a inanır ama peygamberine inanmaz ve peygamberlerinin getirdiği hidayeti kabul etmezdi. Bazıları da kimi nebilere inanır, bazılarını kabul etmez, inanmazdı. Hülasa insanların içine düştükleri çeşitli şekillerde ki küfürler vardı. Burada, “Ehl-i Kitap ve müşriklerden kafir olanlar” buyurulmuştur. Bu ifadeden, bunlardan bazılarının küfre düştüğü anlaşılmaz. Aslında anlamı şudur: Küfre düşen güruh iki çeşittir. Biri ehl-i kitap, öbürü de müşrikler. Ayetteki “min” “bazıları” anlamında kullanılmamıştır. Buradaki “min” beyan içindir. Hac suresi 30. ayetteki kullanımda olduğu gibi: “putların pis olanlarından sakının” değil “pis olan putlardan sakının”dır. Burada da, “Ehl-i Kitap ve müşriklerden küfre düşenler” anlamında değil, “küfre düşen iki güruh olan Ehl-i Kitap ve müşrikler” anlamındadır.

3. Yani onların bu küfür hallerinden çıkmaları için, apaçık bir delil ileri sürmekten ve içinde bulundukları küfrün her çeşidinin yanlışlığını delille ispat ederek anlatmaktan başka çıkar yol yoktur. Bunun anlamı, apaçık delil gösterildikten sonra hepsi küfürlerinden vazgeçecekler değildir. Aslında anlamı şudur: Delil olmadan onların bu halden çıkmaları mümkün değildir. Fakat bu deliller geldikten sonra küfür üzerinde devam edenlerin sorumlulukları kendilerine aittir. Bundan sonra onlar, doğru yola dönebilmeleri için kendilerine hidayet edilmediği mazeretini ileri süremezler. Aynı şey Kur’an-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde değişik üsluplarla beyan edilmiştir. Mesela Nahl suresinde şöyle buyurulmuştur: “Yolu doğrultmak Allah’a aittir” (Nahl 9), Leyl suresinde de şöyle buyurulmuştur: “Doğru yola iletmek bize aittir” (Leyl 12), Nisa suresinde de şöyle buyurulmuştur: “Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik… Bunları müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah’a karşı bahaneleri kalmasın…” (Nisa 163, 164, 165) Maide suresinde ise şöyle denilmiştir: “Ey Kitap Ehli! elçilerin arkasının kesildiği bir boşluk meydana geldiği sırada size elçimiz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz.” (Maide 19)

4. Burada Rasulullah’ın risaleti için açık bir delil vardır. Nübüvvetten önce ve sonraki hayatın ümmî olan Rasulullah’ın buna rağmen Kur’an gibi bir kitap ileri sürmesi, onun talimatı ve sözlerinin etkisi ile iman edenlerin hayatlarında büyük bir inkılâb meydana gelmesi, ileri sürdüğü akidenin makul olması, temiz ibadetler, son derece ahlâkî ve insanî, hayat için en iyi usul ve emirleri tebliğ etmesi, Rasulullah’ın söz ve fiillerinin birbiriyle tutarlı olması, ona karşı yürütülen her çeşit düşmanlık ve zorluklara rağmen İslâm davetini gayet azimli sürdürmesi gibi unsurlar, onun Allah’ın Rasulü olduğuna açıkça işaret etmektedir.

5. Lugat itibarıyla “sayfa”nın manası, yazılmış yapraklardır. Ama Kur’an’ı Kerim’de ıstılah olarak, peygamberlere inzal edilen kitaplar için kullanılır. “Pak sayfalar”dan kasıt, kendisine batıllık ve sapıklık bulaşmamış olan kitaplardır. İnsan Kitab-ı Mudaddes’i ve diğer dinlere ait kitapları incelediğinde içindeki bazı doğru şeylerle birlikte Hak’ka ve akl-ı selime ters, ahlâki bakımdan düşük şeyleri görür ve bunu Kur’an ile mukayese ederse bunun önemini daha iyi anlar. O kitapları okuduktan sonra insan Kur’an-ı Kerim’in ne kadar yüce ve temiz bir kitap olduğunu anlar.

6. Yani Ehl-i Kitabın bundan önce çeşitli sapıklıklara düşerek sayısız fırkalara bölünmesinin nedeni, Allah’ın hidayeti geldikten sonra bu sapıklığa düşmüşlerdir. Onun için, bu sapıklıktan kendileri sorumludurlar. Çünkü Allah’ın hücceti tamamlanmıştır. Şimdi ise o sayfalar temiz kalmamıştır. Onların kitapları doğru ve halis talimatları haiz değildir. Bu nedenle Allah (c.c.) bir peygamber gönderip onlara apaçık delil göstermiştir. Bu vasıtayla onlara temiz ve doğru talimatı taşıyan apaçık delil göndererek üzerlerindeki hüccetini tekrar tamamlamıştır. Bundan sonra aralarında fırkalaşmaya devam ederlerse bunun sorumluluğu kendilerine aittir. Onlar Allah’a karşı bir hüccet getiremiyeceklerdir. Bu Kur’an-ı Kerim’in bir çok yerinde ifade edilmiştir. Mesela Bakara 213, 253, Al-i İmran 19, Maide 44-50, Yunus 93, Şura 13-15, Casiye 16-18. Bunun yanısıra bu ayetlere ait açıklama notlarına da bakılırsa konu daha iyi anlaşılır.

7. Yani Rasulüllah’ın getirdiği dinin talimatlarını aynen Ehl-i Kitaba gelen peygamberlerin kitapları da taşımaktaydı. Şimdikilerin kendi dinlerine soktukları batıl akide ve fasit ameller onlara emredilmemişti. Sahih ve doğru din her zaman halisçe Allah’a itaat etmek, O’nunla birlikte hiç bir şeyi ibadette ortak etmemek, her şeyden yüz çevirerek yalnızca Allah’a tapmak, O’na itaat etmek, namazı kılmak ve zekatı vermektir. (Bkz. A’raf 19, Yunus 108-109, Rum 43-47, Zümer 3-4)

Bu ayette “Dinu’l-kayyıma” deyimi kullanılmıştır. Bazı müfessirler bunu “Dinu’l milletu’l kayyıma”, yani doğru yol üzerinde olan milletin dini, şeklinde anlamışlardır. Bazıları ise bunun mevsufunu sıfata mübalağa ile izafe ederler. “Allame” ve “Fahhame”nin mübalağa için kullanıldığı gibi, onların verdiği anlam ile bizim tercümemiz aynıdır.

8. Buradaki “Küfr”den kasıt, Hz. Muhammed’e (s.a) inanmayı inkar etmektir. Yani müşrikler ve Ehl-i Kitap, Rasulullah’a risalet geldikten sonra onu inkar etmişlerdir. Oysa açık delil olarak Rasulullah’ın doğru talimatı taşıyan sayfaları onlara okunmaktaydı. Bunların sonu ileride beyan edilmiştir.

9. Yani Allah’ın mahlukatı arasında ondan daha kötü mahluk yoktur. Hatta hayvanlardan da düşüktür. Çünkü hayvanlara akıl ve irade verilmemiştir. Bunlar akıl ve irade sahibi olmalarına rağmen haktan yüz çevirmektedirler.

10. Yani Allah’ın bütün mahlukatından, hatta meleklerden bile efdal ve şereflidir. Çünkü meleklere itaatsizlik yapma iradesi verilmemiştir. Bu insan ise (ehl-i iman) irade verilmesine rağmen itaat etmiştir.

11. Diğer bir ifade ile Allah’tan korkarak yaşayan, Allah’ın vereceği cezayı hesaba katıp adım atan ve Allah’ın rızasını küçümsemeden hareket eden için Allah (c.c.) katında bu mükafaat vardır..

FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Hak, bu sûre hakkında kasem ederek “Andolsun ki, Beyyine Sûresini okuyan kuluma râzı oluncaya kadar vereceğim ve onu cennete yerleştireceğim” buyurmuştur.

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse), Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.”

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: -“Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cenette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim”.

• Bu sure hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Eğer insanlar bu surenin içindekini(n faziletini) bilmiş olsalardı, ailesini ve malını terk ederlerdi de onun içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi” buyurmuşlardır. Huzaa kabilesinden birisi dedi ki:

-“Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah”ın Resulü!” Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

-“Bu sureyi münafıklar okuyamaz ve kalbinde Allah”ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah”a yemin ederim ki, muhakkak bu sureyi mukarreb olan melekler, yer ve gökler yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa, Allah”u Teala onun dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”

 

OKUMA TERTİBİ
  1. Bu sureyi vird edinrek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.
  2. Düşman şerrinden korunmak için okunur.
  3. Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur.

Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.