Asr Suresi

ARAPÇASI

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ‘ا﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿’﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر

 

OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

 Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

 

TÜRKÇE ANLAMI

Râhman ve Rahim  Allah’ın Adıyla

Asra yemin olsun ki, muhakkak insan (ömrünü yalnız geçici dünya isteklerine kavuşmak için harcadığından) büyük bir (zarar ve) ziyandadır.

 

TEFSİRİ
  1. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
  2. (Şüphe yok ki: İnsan, elbette bir ziyandadır.) Bir noksanlığa uğramıştır. Dâima ömrünün bir parçasını elden çıkarmaktadır, hayatını boş yerlere sarf ederek asıl istikbâlini temin etmekten mahrumdur.
  3. (Ancak o kimseler ki:) O uyanık kalpli olan akıllı, dirâyetli insanlar ki: (İmân ettiler) Pek doğru bir inançta bulundular, âlemlerin Yaratıcısı’nın varlığını, kudret ve azametini tasdik ettiler (ve sâlih sâlih amellerde bulundular) namaz gibi, oruç gibi, zekât gibi ibâdetlere, fedakârlıklara devam ettiler, (ve bir birlerine hakkı tavsiyede) Bulundular, birbirlerine karşı iyiliksever davranarak güzel ameller gibi, ahlâki fâziletler gibi inkârı mümkün, güzellikleri kayb olmayan şeyler ile vasiyete, nasihate devam ettiler. (Ve) Birbirlerine (sabrı tavsiyede bulundular,) hak yolunda mücahedeye devam edip günahlara, yanlış telkinlere karşı koymaya çalışılmasın, o yolda sabır ve sebâttan ayrılmamalarını birbirine telkin ettiler, öyle selâmete vesîle olacak şeylere teşvikte bulundular, işte (onlar) öyle hayatlarını güzelce tanzim eden zatlar (müstesnadır.) onlar, hüsrana, zarar ve ziyana uğramış değildirler.

 

FAZİLETLERİ

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Asr suresini okursa, Allahü Teala onun günahlarını affeder, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”(1)

Ebu Huzeyfe (Radıyallahu Anh) buyurdu ki: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in Ashabından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı.”

İmam Şafii (Rahimehullah) buyurdu ki: “Kur’an-ı Kerim’den başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetlerini temine yeterdi. Bu sure, Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini içine alır.”

 

OKUMA TERTİBİ
  1. Kim 70 defa okursa bütün derdi def olur.
  2. Asr suresini her gün 70 defa okuyan kimsenin sıkıntı ve stresi gider.
  3. Ateşli bir hastaya Asr Sûresi okunursa ,o hasta şifa bulur.
  4. Her kim bu sûreyi 41 defa suya,özellikle zemzem suyuna okursa her türlü hastalığa ,bilhassa şeker hastalığına şifa bulur.